Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, định hướng phát triển 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2021.

Theo các báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, trong năm 2021, thành phố phấn đấu GRDP tăng khoảng 7,5%. Ban Cán sự đảng UBND TP cũng đề xuất nội dung chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”.

“Trong điều kiện tác động tiêu cực nặng nề của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và diễn biến còn phức tạp, khó lường thời gian tới trong khu vực cũng như trên thế giới, việc tiếp tục kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, như đã thông qua tại Đại hội thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7,5-8%; GRDP bình quân đầu người khoảng 8.300 - 8.500USD; chỉ số CPI dưới 4%; tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến khoảng 1.405 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách khoảng 613,7 nghìn tỷ đồng…

Bí thư Thành ủy Hà Nội- Ông Vương ĐÌnh Huệ

Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, Ban Chấp hành đồng tình nhất trí cao với các nguyên tắc lập, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn như trong Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND Thành phố; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp, giao quyền mạnh hơn cho các quận, huyện trong quản lý đầu tư.

Trước mắt, từ nay đến hết năm 2020, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 tạo tiền đề cho năm 2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Hà Nội trong năm 2021

Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%;

- GRDP/người khoảng 135 triệu đồng (khoảng 5.870USD);

- Vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%;

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 5%;

- Kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%;

- Giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố;

- Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường;

- Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%;

- Hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới;…


Theo Báo Dân Sinh