Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 744/QĐ-SGTVT về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất các tuyến đường, phố đủ điều kiện trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường và vỉa hè trên thành phố Hà Nội.

ha noi kiem tra ra soat cac tuyen pho du dieu kien trong giu xe tam thoi duoi long duong via he

Ảnh minh họa

Theo đó, thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất các tuyến đường, phố đủ điều kiện trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường và vỉa hè trên thành phố Hà Nội do ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT làm Tổ trưởng; ông Võ Ngọc Thắng, Phó trưởng Phòng QLKCHTGT làm Tổ phó; Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh thanh tra Sở làm Tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và lịch kiểm tra, rà soát các tuyến đường, phố đủ điều kiện trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường và vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật của lòng đường và vỉa hè sử dụng làm nơi trông giữ phương tiện tạm thời theo các quy định của pháp luật; Thống nhất với UBND các quận, huyện, thị xã danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường và vỉa hè trên địa bàn; Trưng dụng cán bộ, nhân viên của các Phòng, Ban chuyên môn của Sở GTVT Hà Nội và Thanh tra Sở, các đơn vị trúng thầu công tác duy tu, bảo trì đường bộ để tham gia Tổ công tác.

Tổ công tác được quyền sử dụng con dấu của Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát; Kết thúc đợt kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị Giám đốc Sở danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường và vỉa hè trên địa bàn Thành phố.

Thời gian kiểm tra, rà soát từ ngày 2-5-2019 đến ngày 31-12-2019. Kinh phí phục vụ hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành xong kế hoạch kiểm tra, rà soát.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-kiem-tra-ra-soat-cac-tuyen-pho-du-dieu-kien-trong-giu-xe-tam-thoi-duoi-long-duong-via-he-151454.html

Theo Pháp luật xã hội