Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 9652/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo đối với việc thanh toán kinh phí đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm có kết quả đấu thầu: UBND thành phố Hà Nội trình Chính phủ xem xét, quyết định (chậm nhất trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020).

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, UBND thành phố cho biết, đến thời điểm hiện nay, các lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố phải thực hiện theo phương thức đấu thầu đã hoàn thành xong công tác lựa chọn nhà thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công theo đúng quy định.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, có một số ít lĩnh vực, các đơn vị chưa hoàn thành công tác đấu thầu trước ngày 31-12-2019 để thực hiện việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ ngày 01-01-2020. Các lĩnh vực này gồm: vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, duy tu, duy trì lĩnh vực vệ sinh môi trường, thoát nước, cây xanh, cung ứng dịch vụ thủy lợi...

Hà Nội kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thanh toán dịch vụ công

Trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến thời điểm có kết quả đấu thầu, để bảo đảm tính ổn định, liên tục, không bị gián đoạn và phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố, các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2019 vẫn phải tiếp tục thực hiện công tác duy tu, duy trì các lĩnh vực dịch vụ công nêu trên. Do các lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ công thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước không bảo đảm các điều kiện thực hiện theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP nên chưa đủ điều kiện để tạm ứng, thanh toán và quyết toán. Việc này dẫn đến khó khăn cho đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về nguồn vốn hoạt động và chi trả lương cho người lao động.

UBND thành phố Hà Nội báo cáo Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép UBND thành phố thực hiện theo phương thức đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với phần khối lượng đã thực hiện. Mức giá không cao hơn giá đã thực hiện đặt hàng theo hợp đồng năm 2019 và giá trúng thầu năm 2020 làm cơ sở để thanh toán và quyết toán kinh phí.

Theo Pháp luật xã hội