Theo đó, cùng với việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, các sở, ngành thành viên BCĐ 389/TP thành phố và Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các mặt hàng cấm và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Hà Nội mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2020

Bên cạnh đó, điều tra, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm; đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát; không trùng lặp nhưng cũng không bỏ sót, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân kinh doanh và cản trở lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố; thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng để nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, Ban Chỉ đạo 389/TP thành phố yêu cầu các sở, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm vững diễn biến tình hình thị trường; chủ động tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp đồng bộ để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, kiểm soát đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm. Mọi hành vi vi phạm của đối tượng đều phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.


Theo Pháp luật và Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-mo-dot-cao-diem-dau-tranh-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-dip-tet-nguyen-dan-2020-172302.html