Hà Nội: Tăng cường PCCC tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư - Ảnh 1

 

Cụ thể, để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và hậu quả do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số giải pháp sau:

Tham mưu các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố về công tác PCCC và CNCH; triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác PCCC đã ban hành; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH được quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Tổ chức tổng kiểm tra liên ngành, rà soát các điều kiện về kinh doanh, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý đối với loại hình cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều hộ gia đình (chung cư mini), nhất là công trình xây dựng trên đất dự án, nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng,...   

Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và có phương di dời các cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC ra khỏi khu dân cư đến các khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề tập trung.

Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nắm chắc danh sách người lao động thường trú, tạm trú hoặc nghỉ qua đêm trên địa bàn; tuyệt đối không cho lưu trú qua đêm tại nhà xưởng, nhà kho; trường hợp bố trí người lưu trú qua đêm phải có khu vực riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn ra ngoài trực tiếp và các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ sở, người dân, người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa. Công tác tuyên truyền cần chỉ rõ thực trạng, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguy cơ, nguyên nhân có khả năng dẫn đến cháy, nổ và hướng dẫn biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn, thoát hiểm, chống ngạt khói, xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Rà soát, xử lý, giải tỏa công trình, bệ, bục, barie,... không phù hợp, cản trở công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên các tuyến phố, đường nội đô, ngoại đô của Thành phố; tiếp tục đầu tư xây dựng bổ sung các bể nước, bến lấy nước, hố ga thu nước phục vụ công tác chữa cháy, lắp đặt trụ nước chữa cháy gắn với hệ thống cấp nước Thành phố, ưu tiên các khu vực đô thị, đông dân cư, các tuyến phố chính trên địa bàn Thành phố.

Kiểm tra các điều kiện an toàn trên hệ thống lưới điện, cáp viễn thông, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn PCCC; tiếp tục thực hiện dự án hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp điện trên các tuyến phố; kiên quyết ngừng cấp điện, cấp nước đối với các cơ sở đã được các cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; nghiên cứu biện pháp quản lý việc sử dụng điện, đảm bảo an toàn về PCCC tại các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Xây dựng, củng cố ngay lực lượng dân phòng tại các khu dân cư; lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa,... đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo bước chuyển biến rõ nét về lực lượng, phương tiện và hiệu quả hoạt động, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố theo chức năng nhiệm vụ liên quan; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; giao Công an Thành phố đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Nguồn: http://baodansinh.vn/ha-noi-tang-cuong-pccc-tai-cac-kho-hang-hoa-xuong-san-xuat-trong-khu-dan-cu-d101238.html

Theo baodansinh.vn