Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội trong tháng 6/2023 tăng 1,4% so với tháng 5/2023.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội trong tháng 6/2023 tăng 1,4% so với tháng 5/2023.

Một số các ngành sản xuất chế biến, chế tạo tăng khá so với cùng kỳ như sản xuất đồ uống 24,5%. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) và sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 18,3%. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 17,4%...

Tuy nhiên, cũng có một số ngành giảm so với cùng kỳ như ngành Dệt giảm 5%. Sản xuất trang phục giảm 3,9%. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 5,6%. In sao chụp bản ghi các loại giảm 9%. Sản xuất thiết bị điện giảm 5%. Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu giảm 31,6%...

UBND Hà Nội cho biết, để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, TP Hà Nội hiện đang tập trung thành lập, xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư các cụm công nghiệp (CCN). Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công. Phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Đã tổ chức khởi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật 3 CCN: CCN Ninh Sở giai đoạn 2, CCN Phú Yên, huyện Phú Xuyên; CCN Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, nâng tổng số CCN đã được khởi công lên 13/43 CCN được thành lập giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, 13 CNN gồm: CCN làng nghề Đại Thắng, CCN làng nghề Phú Túc, CCN Phú Yên, CCN Dị Nậu, CCN Thắng Lợi, CCN Tiền Phong - giai đoạn 2, CCN Ninh Sở - giai đoạn 2, CCN Đan Phượng - giai đoạn 2, CCN Võng Xuyên, CCN Thanh Đa, CCN Đông La, CCN Cầu Bầu - giai đoạn 2, CCN Phương Trung.
Thời gian qua, tiến độ khởi công, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do còn bất cập trong các văn bản pháp lý. Việc giao đất, cho thuê đất làm cơ sở cho thực hiện các thủ tục về đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng mất nhiều thời gian. Thủ tục chuyển đổi đất lúa trên 10ha phải xin chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Việc rà soát quy chủ, xác minh nguồn gốc đất, xử lý vi phạm về đất đai…

Năm nay, Hà Nội tập trung chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các CCN đang hoạt động trên địa bàn, gồm giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, tường rào bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của CCN trong hàng rào các CCN đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN.
Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 10 - 20 CCN thành lập giai đoạn 2018 - 2020; quyết định thành lập, mở rộng 5 - 10 CCN. Bảo đảm 100% CCN xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 100% CCN, CCN làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-tap-trung-phat-trien-cac-san-pham-cong-nghiep-chu-luc-341678.html