UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4843/UBND-KT, yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai hoạt động thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch Covid-19.

UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Công Thương về thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch Covid-19. Trong đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất lúa, chỉ đạo việc cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường; chỉ đạo việc mua thóc, gạo trực tiếp từ người sản xuất và mua thông qua hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo ký với người sản xuất theo chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn.

Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi hoạt động của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn và kịp thời báo cáo khi có biến động bất thường và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo trên địa bàn. Chỉ đạo các Sở Tài chính, NN&PTNT, Công Thương và cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình giá thóc, gạo nội địa và kịp thời báo cáo các bộ, ngành khi có biến động bất thường.

Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch Covid-19

Về việc trên, UBND thành phố giao nhiệm Sở NN&PTNT xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất lúa, cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường; chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo việc mua thóc, gạo trực tiếp từ người sản xuất và mua thông qua hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo ký với người sản xuất theo quy định hiện hành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi hoạt động của các thương nhân xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo khi có biến động bất thường và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở NN&PTNT, Công Thương theo dõi sát diễn biến tình hình giá thóc, gạo nội địa; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết khi có biến động bất thường.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-thao-go-kho-khan-thuc-day-xuat-khau-gao-trong-boi-canh-dich-covid-19-212790.html