Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 370 triệu đồng đối với 38 tổ chức, cá nhân.

Trong tháng 1, lực lượng thanh tra ngành Nông nghiệp Hà Nội đã tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP và vật tư nông nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm về vệ sinh ATTP và vật tư nông nghiệp làm ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Thủ đô.

Cụ thể, Thanh tra Sở đã thanh tra, kiểm tra 53 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm lâm. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 370 triệu đồng đối với 38 tổ chức, cá nhân. Ngoài ra các chi cục thuộc Sở NN&PTNT còn tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra 1.419 cơ sở, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 53 trường hợp với số tiền hơn 207 triệu đồng.

Hình minh họa

Trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở NN&PTNT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 36 tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp và ATTP. Qua thanh tra, kiểm tra xử phạt 21 tổ chức số tiền 132,2 triệu đồng. Các chi cục thuộc Sở, đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 27 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thú y, nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, xử phạt 17 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 238 triệu đồng.

Thời gian tới, các lực lượng chức năng của Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp; xử lý các vi phạm phát hiện được trong quá trình kiểm tra. Tiếp tục kiểm tra cùng các đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực: Giống cây trồng, phân bón; thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; thuốc bảo vệ thực vật; giống vật nuôi; vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp, qua đó, xử lý các vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam