Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được báo cáo của Sở Tài chính về việc rà soát Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 19-9-2013 của UBND thành phố.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Y tế, Xây dựng khẩn trương tham mưu, báo cáo Bộ Y tế, Xây dựng sớm hướng dẫn ban hành tiêu chuẩn về nước sạch uống trực tiếp tại vòi và lộ trình thực hiện làm cơ sở để các đơn vị cấp nước triển khai thực hiện.

Còn các công ty kinh doanh nước sạch, các nhà đầu tư đã triển khai dự án cấp nước thực hiện rà soát thực trạng hệ thống cấp nước của đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư, cải tạo công nghệ xử lý nước hiện đại, thực hiện xúc xả, thay thế đường ống đã xuống cấp.

ha noi yeu cau ra soat gia nuoc sach theo tieu chuan nuoc uong tai voi
Trạm xử lý nước sạch xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ. Ảnh: HNMO.

Đồng thời, tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng nước cấp đạt tiêu chuẩn uống tại vòi báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 11-6-2018 của UBND thành phố. Trên cơ sở kế hoạch cải tạo, đầu tư công nghệ xử lý nước hiện đại được phê duyệt, các đơn vị cấp nước xây dựng tổng mức đầu tư, kế hoạch giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án và xây dựng giá thành sản xuất và lưu thông nước khi thay đổi công nghệ xử lý nước đảm bảo tiêu chuẩn nước uống tại vòi.

Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống có trách nhiệm chủ động tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống cấp nước và xây dựng phương án giá nước sạch theo quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi các đơn vị cấp nước đề xuất xây dựng giá thành sản xuất và chi phí lưu thông nước sạch, Sở Tài chính chủ trì cùng liên ngành tổng hợp rà soát, thẩm định phương án giá tiêu thụ nước sạch trình UBND thành phố xem xét quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

HP

Theo phapluatxahoi.vn