Có thể bạn quan tâm

Được biết, tổng dư nợ đến 31/3 đạt 230.554 tỷ đồng, tăng 4.357 tỷ đồng so với cuối năm 2020, với trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn; trong đó tín dụng tập trung chủ yếu vào phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm đạt 169.524 tỷ đồng, chiếm 73,5% tổng dư nợ; tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 61.030 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,5% tổng dư nợ.

Vốn tín dụng chính sách tăng cao trong tháng 3 năm 2021.
Vốn tín dụng chính sách tăng cao trong tháng 3 năm 2021. Ảnh TL

Chất lượng các khoản nợ tiếp tục được thực hiện tốt, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,72% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,21%.

Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 22.869 tỷ đồng, tăng 2.554 tỷ đồng so với năm 2020.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, trong bối cảnh hoạt động kinh tế - xã hội, ngành ngân hàng nói chung, NHCSXH nói riêng chịu ảnh hưởng, tác động bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên ngay từ những ngày đầu năm 2021, Ngân hàng đã chủ động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Về nhiệm vụ trong quý II, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành NHCSXH tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021. Tổ chức huy động các nguồn vốn trong đó đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân trên thị trường, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để đảm bảo nguồn vốn cho vay.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình thiên tai xảy ra ở các địa phương, thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra để triển khai các giải pháp khắc phục, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Theo Dương Lâm/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/het-thang-3-tong-nguon-von-tin-dung-chinh-sach-dat-239201-ty-dong-post126255.html