1. Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” đã được tổ chức thành công, xét trên quy mô, thời điểm và kết quả đạt được. Trong 4 lần tổ chức hội nghị (các năm 2016, 2017, 2018 và 2020), hội nghị năm nay thu hút số đại biểu lớn nhất, đồng thời cũng có số dự án trao chứng nhận chủ trương đầu tư, đề xuất đầu tư và giới thiệu kêu gọi đầu tư nhiều nhất.

Đặc biệt, hội nghị diễn ra sau khi dịch Covid-19 ở nước ta được kiểm soát còn mang ý nghĩa khẳng định quyết tâm của Hà Nội, là địa phương gương mẫu đi đầu cả nước trong hồi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Quyết tâm này đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định bằng việc phấn đấu thực hiện 100% số dự án được trao chứng nhận đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố; các dự án liên kết Hà Nội với các tỉnh, thành phố; các dự án giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn...

Nhìn vào con số 229 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, với số vốn tương đương 17,6 tỷ USD có thể thấy, nếu được hiện thực hóa sẽ là một nguồn lực khổng lồ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Nhưng để làm được điều đó không hề đơn giản, đòi hỏi các cấp, ngành thành phố phải tiếp tục có sự chuyển động mạnh mẽ.

Hiện nay, Hà Nội được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nhờ nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, coi đó là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Song, cũng có một thực tế là sự chuyển động trên chưa thực sự đồng đều, như nhận xét của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc: “Tính tiên phong của lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn ở tốp dẫn đầu nhưng sự thân thiện của một bộ phận công chức cấp dưới chưa được đánh giá cao”.

Mỗi dự án đầu tư thường phải qua nhiều khâu, từ phê duyệt chủ trương đến nghiên cứu quy hoạch, tìm kiếm địa điểm, giao đất…, nếu một khâu “chậm chuyển động”, một “mắt xích chưa được đánh giá cao”, cả quy trình sẽ bị kéo chậm lại. Điều này khiến doanh nghiệp lỡ cơ hội, tăng chi phí đầu tư và xã hội mất đi một nguồn lực. Hậu quả của sự “chậm chuyển động” không thể đo đếm được.

Trong các cuộc đối thoại với lãnh đạo thành phố, cộng đồng doanh nghiệp cũng không ít lần kiến nghị, đề xuất cải cách quyết liệt hơn công tác tiếp cận đất đai, phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng… Trong quá trình điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã không ít lần chỉ ra những khâu còn trì trệ phải khắc phục ngay. Song, về cơ bản và hơn hết, từng cấp, ngành và mỗi cá nhân được giao trọng trách phải thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm, cũng như ý thức tự giác phục vụ doanh nghiệp, người dân. Bởi nếu không, mục tiêu hoàn tất thủ tục các dự án được trao chủ trương đầu tư trong quý III-2020 hay khởi công toàn bộ dự án đầu tư công trong quý III-2020 khó thành hiện thực. Nói cách khác, ý nghĩa, thành công của hội nghị khó trở thành "quả ngọt" trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

2. “Quan điểm trước đây “Hà Nội không vội được đâu” giờ đã lạc hậu, đã cũ bởi Hà Nội ngày nay tích cực đối thoại, tích cực tháo gỡ, tích cực tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển. Hà Nội đã tôn vinh doanh nghiệp; hợp tác tháo gỡ bất cập, xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Đánh giá trên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” là sự ghi nhận, động viên, khích lệ thành phố Hà Nội, nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ mà các cấp, ngành thành phố phải tiếp tục nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. Tinh thần, quyết tâm nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hợp tác phát triển từ hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” cần được tiếp tục lan tỏa trong từng công việc.

Trước hết, tinh thần chung tay, hợp tác phát triển cần được cụ thể hóa bằng việc cộng đồng doanh nghiệp thực hiện cam kết sớm triển khai dự án, đưa dòng vốn vào đầu tư; bằng việc các cấp, ngành thành phố đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hiện thực hóa cơ hội đầu tư. Ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp phải trở thành văn hóa của mỗi công sở và của mỗi cán bộ, công chức Thủ đô.

Song hơn hết, nội hàm hợp tác phát triển đó cần đặt trong tầm nhìn dài hạn. Đó là khát vọng xây dựng Hà Nội thành trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Đông Á; và lan tỏa tinh thần, động lực phát triển của Hà Nội cho các địa phương trong vùng và cả nước.

Mang tầm nhìn xa hơn, hướng tới khát vọng lớn hơn cũng là kỳ vọng mà nhân dân cả nước trông đợi từ mỗi kỳ hội nghị “Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Vì thế, trách nhiệm hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô cần có sự đổi mới trong hành động mỗi ngày.

Theo Hà Nội Mới