Tính năng Vanish Mode được đánh giá cao hơn tính năng tin nhắn bí mật mà trước đây Facebook đã giới thiệu. Người dùng sẽ không cần phải chờ đến thời gian định sẵn để tin nhắn Messenger.

Khi chế độ Vanish được kích hoạt, tin nhắn sẽ tự động biến mất sau khi người khác đã đọc. Chế độ này hiện đã có sẵn trên Messenger và Instagram, tuy nhiên, nó chỉ hoạt động đối với các cuộc trò chuyện cá nhân, chưa áp dụng đối với các cuộc trò chuyện nhóm.

Ngoài ra, khi bạn chụp ảnh màn hình tin nhắn trong chế độ Vanish, người khác sẽ nhận được thông báo về điều đó. Đối với những cuộc trò chuyện thông thường, Messenger sẽ không hiển thị thông báo khi ai đó chụp ảnh màn hình có chứa nội dung cuộc trò chuyện.

Hướng dẫn cách xoá tin nhắn Messenger tự động bằng tính năng Vanish Mode
Hướng dẫn cách xoá tin nhắn Messenger tự động bằng tính năng Vanish Mode

Tính năng Vanish Mode được đánh giá cao hơn tính năng tin nhắn bí mật mà trước đây Facebook đã giới thiệu. Người dùng sẽ không cần phải chờ đến thời gian định sẵn để tin nhắn Messenger.

Khi chế độ Vanish được kích hoạt, tin nhắn sẽ tự động biến mất sau khi người khác đã đọc. Chế độ này hiện đã có sẵn trên Messenger và Instagram, tuy nhiên, nó chỉ hoạt động đối với các cuộc trò chuyện cá nhân, chưa áp dụng đối với các cuộc trò chuyện nhóm.

Ngoài ra, khi bạn chụp ảnh màn hình tin nhắn trong chế độ Vanish, người khác sẽ nhận được thông báo về điều đó. Đối với những cuộc trò chuyện thông thường, Messenger sẽ không hiển thị thông báo khi ai đó chụp ảnh màn hình có chứa nội dung cuộc trò chuyện.

Bước 1: Để thực hiện tin nhắn bí mật trên trên Messenger. Từ giao diện trong màn hình tin nhắn bạn vuốt từ dưới lên trên. Lúc này màn hình Messenger sẽ chuyển thành Turn on Vanish Mode.

Khi chuyển sang chế độ Turn on Vanish Mode. Bạn vẫn có thể thực hiện tin nhắn với giao diện thông thường, cùng với đầy đủ tính năng mà không hề bị giới hạn.

Bước 2: Khi kết thúc cuộc nói chuyện bí mật đó, bạn chỉ cần vuốt màn hình nhắn tin từ dưới lên trên, hoặc nhấn vào thông báo Turn off Vanish Mode. 

Lúc này giao diện Messenger sẽ trở lại như bình thường và đoạn nhắn tin bạn gửi trước đó sẽ biến mất.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/huong-dan-cach-xoa-tin-nhan-messenger-tu-dong-bang-tinh-nang-vanish-mode-post111445.html