Mới đây, ông Trần Chiến Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ký Kết luận Thanh tra (KLTT) số 05/KL-TTr, về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Theo nội dung kết luận thanh tra, UBND huyện Hòn Đất có khuyết điểm, sai phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể, 2 địa phương là UBND xã Lình Huỳnh và thị trấn Hòn Đất quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn chưa chặt chẽ, không ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng đất không đúng mục đích, để 3 trường hợp tách thửa 3 khu đất nông nghiệp phân thành nhiều thửa nhỏ, xây dựng đường nội bộ BTXM, đường đá bụi, sử dụng đất nông nghiệp xây dựng 42 căn nhà ở và 2 nhà yến kiên cố sai mục đích sử dụng đất. Việc này là vi phạm khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 201316; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 317 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 3 khoản 4 Điều 2218 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Hòn Đất xác nhận đủ điều kiện để tách thửa và tham mưu Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Sở TN-MT cho tách thửa đối với 3 trường hợp về thời gian chưa phù hợp với khoản 31 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. Đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích, vi phạm khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Một  cánh đồng lúa huyện Hòn Đất - Ảnh: Internet

Đồng thời, việc quản lý, sử dụng đất công đối với UBND huyện thiếu chỉ đạo kiểm tra, xử lý để còn 23 thửa đất công bị người dân lấn, chiếm; không kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời, để doanh nghiệp tư nhân Nam Hà vào sử dụng, xây dựng 2 sân quần vợt trên diện tích đất 1.812m khi chưa có sự chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Điều này là vi phạm khoản 120 Điều 143 Luật Đất đai năm 2003, khoản 121 Điều 208 của Luật Đất đai năm 2013; chưa thực hiện lập phương án, giao cấp đất hoặc cho thuê đất tại 3 khu đất theo quyết định của UBND tỉnh, là chưa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phòng TN-MT huyện chưa thực hiện Quyết định số 5246/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 của Chủ tịch UBND huyện; Phòng TN-MT, UBND các xã Lình Huỳnh, Nam Thái Sơn, Mỹ Lâm, Mỹ Hiệp Sơn chưa thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ đã được xác định tại Kết luận số 06/KL-UBND ngày 17/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, là vi phạm Điều 10 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra.

Ngoài ra, UBND thị trấn Hòn Đất cho tổ chức thuê sai thẩm quyền theo quy định tại Điều 3722 Luật Đất đai năm 2003, Điều 5923 Luật Đất đai năm 2013; thu tiền cho thuê đất (không phải là quỹ đất công ích của thị trấn) nhưng đưa vào cân đối nguồn thu của ngân sách thị trấn, là vi phạm khoản 2 Điều 72 Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Điều 3924 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

UBND các xã Mỹ Hiệp Sơn, Thổ Sơn, Nam Thái Sơn, Linh Huỳnh, Mỹ Phước, Mỹ Lâm và TT Hòn Đất quản lý không chặt chẽ, không xử lý, để 296 hộ dân lấn, chiếm diện tích 7,5105ha, là vi phạm Điều 85 của Luật Đất đai năm 1993, khoản 2 Điều 14326 của Luật Đất đai năm 2003, khoản 2 Điều 208 của Luật Đất đai năm 2013; điểm a, b khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; đối với các hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm đất nhà nước quản lý, sử dụng đất sai mục đích, là vi phạm Điều 15 Luật Đất đai năm 2003; khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

UBND thị trấn Hòn Đất và xã Mỹ Hiệp Sơn chưa lập hồ sơ đăng ký vào sổ mục kê đất đai, hồ sơ địa chính đối với 06 thửa đất công với diện tích 3.061,2m để quản lý, là vi phạm khoản 127 Điều 164 Luật Đất đai năm 2013.

Doanh nghiệp tư nhân vào sử dụng, xây dựng hai sân quần vợt trên diện tích hơn 1.800m2. ảnh minh họa

Từ những hàng loạt sai phạm, Chánh Thanh tra kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất (Phụ lục số 01) với vai trò của người đứng đầu nhưng từng lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý ngăn chặn kịp thời các vi phạm thuộc phạm vi mình quản lý, dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm như kết luận thanh tra đã nêu. Qua kiểm điểm, tùy theo tính chất, mức độ khuyết điểm, vi phạm, xử lý đúng theo quy định.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất (Phụ lục số 01) đối với lĩnh vực được phân công phụ trách trong thời gian mình quản lý, để còn những khuyết điểm, sai phạm trên địa bàn huyện như đã nêu tại phần trách nhiệm cá nhân. Qua kiểm điểm, tùy theo tính chất, mức độ khuyết điểm, vi phạm, xử lý đúng theo quy định.

Chủ tịch tỉnh giao Sở TN-MT chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Hòn Đất về những khuyết điểm, sai phạm đã nêu ở phần trách nhiệm cá nhân (Phụ lục số 02).

UBND huyện Hòn Đất được giao tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với ông Phạm Minh Khởi, Trưởng Phòng TN-MT huyện từ tháng 10/2019 đến nay, trong vai trò tham mưu cho UBND huyện quản lý đất đai trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để còn khuyết điểm, vi phạm trên địa bàn huyện như đã nêu tại phần trách nhiệm cá nhân. Qua kiểm điểm, tùy theo tính chất, mức độ khuyết điểm, vi phạm, xử lý đúng theo quy định./.

Hữu Lễ

Nguồn: https://reatimes.vn/kien-giang-phat-hien-nhieu-sai-pham-dat-dai-o-huyen-hon-dat-20201224000023212.html