kim ngạch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kim ngạch, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thị trường nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2019 đã liên tiếp sụt giảm vả về lượng và kim ngạch.