Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2023 tỉnh Bình Phước ước đạt 320,8 triệu USD tăng 39,18% so với tháng trước và tăng 46,95% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 551,30 triệu USD tăng 6,43% so với năm cũ.

Kim ngạch nhập khẩu cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng, ước tính đạt 159,5 triệu USD tăng 21,57% so với tháng trước và tăng 9,25% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 290,7 triệu USD tăng 6,64%. Cũng trong 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước đạt 106,90%.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước đạt 320 triệu USD, tăng hơn 39% so với tháng trước và tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2022
Kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước đạt 320 triệu USD, tăng hơn 39% so với tháng trước và tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2022

Về công nghiệp, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 0,76% so với cùng kỳ tạo nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tuy giảm 0,44%, tuy nhiên các nhóm ngành công nghiệp chủ lực lại tăng trưởng khả quan. Cụ thể, với công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 0,64%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,15%; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,62%. Một số nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng ổn định như: Chì chưa gia công tăng 46,09%; Dịch vụ in trờn sợi và vải (gồm cả đồ để mặc) tăng 25,77%; Thức ăn cho gia cầm tăng 22,78%; Thiết bị và dụng cụ khác dùng trong y khoa tăng 20,10%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 12.236,30 tỷ đồng, tăng 23,68%. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 10.146,01 tỷ đồng, tăng 20,52%. Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 19,70%; Hàng may mặc tăng 16,25%; Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 17,80%... Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.176,34 tỷ đồng tăng 22,59% so với cùng kỳ; Doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,56 tỷ đồng, tăng gấp 5,60 lần; Doanh thu dịch vụ khác đạt 911,38 tỷ đồng tăng 76,90%.

Trong hai tháng đầu năm 2023, Bình Phước xuất siêu đạt 220 triệu USD
NhãnTrong hai tháng đầu năm 2023, Bình Phước xuất siêu đạt 220 triệu USD

Về vấn đề giải quyết nguồn lao động, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 3.500 người thất nghiệp. Luỹ kế 2 tháng đầu năm, ước tính đã tạo công ăn việc làm cho 7.500/40.000 lao động, đạt 18,75% kế hoạch năm; Đào tạo nghề cho trên 425/10.000 người (trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp), đạt 4,25% kế hoạch năm. Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức tư vấn, đăng ký tìm việc và giới thiệu việc làm, học nghề cho 509 người; Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 376 người và số người được hỗ trợ học nghề là 4 người.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội cũng như đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu năm 2023, UBND tỉnh Bình Phước đã tập trung nhiều giải pháp thiết thực. Tiếp tục kiên trì và nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được Tỉnh ủy và HĐND tỉnh thông qua. Thực hiện có hiệu quả đa mục tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, tăng cường chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/kinh-doanh/binh-phuoc-xuat-khau-tang-truong-on-dinh-trong-hai-thang-dau-nam-2023-505590.html