Kinh tế xanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kinh tế xanh, cập nhật vào ngày: 04/12/2020

Không nằm ngoài xu thế tất yếu của thế giới, tại Việt Nam, năng lượng tái tạo (NLTT) ngày càng được chú ý phát triển và có những bước tiến mạnh mẽ.

Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp Việt Nam tránh lệ thuộc vào nền kinh tế bên ngoài, nhất là về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ sản xuất.

Biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức to lớn đối với các quốc gia. Thực tế này đòi hỏi phải chuyển dịch mô hình tăng trưởng hiện có. Theo đó, hướng tiếp cận “nền kinh tế xanh” đang được quan tâm và phát triển.

“Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” là chủ đề của Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 do Hội LHPN Việt Nam vừa khai mạc.