kỳ thi tốt nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Thí sinh Trưởng thôn ở Hà Nội gần 50 tuổi vẫn quyết tâm đi thi để trở thành tấm gương học tập cho con cái; bị gãy chân trước kỳ thi, song thí sinh người dân tộc Lào ở Hà Tĩnh vẫn chinh phục kỳ thi...