Theo đó, trong tháng 11-2019, khách quốc tế đến Việt Nam đã 1,8 triệu lượt người, tăng 11,8% so với tháng trước đó.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không tăng 13%, đường bộ tăng 8,6%, riêng khách đến bằng đường biển trong tháng giảm mạnh 19,2% do ảnh hưởng của thời tiết.

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-2019 tăng 39%, trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng 44,2%, đường bộ tăng 13,2% và đường biển tăng mạnh 342,7%.

Cụ thể, khách đến từ Châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất với 81,1% tổng số khách quốc tế đến nước ta (riêng Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm 57,3%) và tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước, khách châu Âu chiếm 12,3% và tăng 13,4%, khách châu Mỹ chiếm 4,7% và tăng 10,2%, châu Úc chiếm 1,7% và tăng 0,4%, cuối cùng là châu Phi chiếm 0,2% và tăng 19,8%.

Tính chung 11 tháng năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 16,298 triệu lượt người, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam từ châu Á đạt 12,979 triệu lượt người, chiếm 79,6% tổng số khách quốc tế, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khách đến từ châu Âu 11 tháng ước đạt 1,985 triệu lượt người, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các thị trường

Khách đến từ châu Mỹ 11 tháng ước đạt 891,8 nghìn lượt người, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là khách đến từ Hoa Kỳ đạt 683,9 nghìn lượt người, tăng 8,2%.

Khách đến từ châu Úc đạt 399,6 nghìn lượt người, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018. Khách đến từ châu Phi đạt 42,9 nghìn lượt người, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Pháp luật & Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/luong-khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-thang-11-dat-con-so-ky-luc-171974.html