Theo báo cáo Bộ Tài chính công bố ngày 9/8, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 133.900 tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán, bằng 91,1% (giảm 13.100 tỷ đồng) mức thu bình quân 6 tháng đầu năm.

Lũy kế 7 tháng thu NSNN ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách Trung ương ước đạt khoảng 65,8% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 59,2% dự toán); không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 62,5% dự toán, giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Miễn giảm gia hạn 109000 tỷ đồng tiền thuế trong 7 tháng
 

Tổng chi cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 158.400 tỷ đồng. Lũy kế chi 7 tháng đạt 957.000 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 26/7/2023, đã thực hiện phát hành gần 208.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,37 năm, lãi suất bình quân 3,54%/năm.

Theo Bộ Tài chính, trong tổng thu NSNN, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 53,3% dự toán thu nội địa) ước đạt 63,4% dự toán, tăng 2,7% so cùng kỳ; tuy nhiên, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khá so dự toán do doanh nghiệp đã tạm nộp 4/5 kỳ theo quy định, thì số thu của 3 khu vực này chỉ bằng 90,3% cùng kỳ.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 27/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt trên 60% dự toán; 8/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 55 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Về cơ chế chính sách, trong tháng 7/2023, Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi).

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về việc áp dụng thuế tổi thiểu toàn cầu tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023).

Trong tháng 7, cơ quan thuế, hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 7/2023 dạt khoảng 109.000 tỷ đồng (trong đó miễn, giảm khoảng 31.600 tỷ đồng; gia hạn khoảng 77.400 tỷ đồng).

Trung Anh

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/mien-giam-gia-han-109000-ty-dong-tien-thue-trong-7-thang-107493.html