miễn giảm tiền điện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về miễn giảm tiền điện, cập nhật vào ngày: 25/10/2021

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3070/UBND-KT, phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Tối 3/6, Bộ Công Thương đã có văn bản thông báo về việc giảm giá điện đợt 3, trong đó, các cơ sở cách ly các trường hợp nghi và đã nghiễm COVID-19 không thu phí, sẽ được 100% giá điện.

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, trước sự càn quét của đại dịch Covid-19 như hiện nay, nên giảm giá điện cho 2 đối tượng: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các cơ sở cách ly tập trung

Chấp thuận 82 cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện là một trong những thông tin đáng chú ý được nêu trong thông cáo báo chí...