Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Công Thương về việc cập nhật danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong tháng 8-2021.

Hà Nội phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4.
Hà Nội phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4.

Về việc trên, UBND thành phố chấp thuận đề xuất của Sở Công Thương về việc cập nhật bổ sung danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đã được các cơ quan thẩm quyền xác nhận thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện đợt 3 và 4 theo quy định.

Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố được phê duyệt bổ sung, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện việc tính toán giảm trừ, thoái hoàn tiền điện cho các khách hàng theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện chủ động phối hợp với khách hàng sử dụng điện thống nhất thực hiện miễn giảm tiền điện, đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung tính từ thời điểm có người đang thực hiện cách ly y tế cho đến hết kỳ hóa đơn của tháng 12 năm 2021; đối với các cơ sở khám bệnh tập trung, khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 tính từ thời điểm cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập, trưng dụng cho đến hết kỳ hóa đơn của tháng 12-2021.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-phe-duyet-bo-sung-danh-sach-khach-hang-du-dieu-kien-mien-giam-tien-dien-259920.html