mức lương

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mức lương, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận với nhau.

Do có sự điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng cũng như địa bàn áp dụng tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, nhiều nơi có thể được tăng đến 760.000 đồng/tháng lương tối thiểu vùng.

Bộ Tài chính đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương không cân đối được nguồn để thực hiện các chính sách về tiền lương theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/1/2021, quy định về lương tối thiểu sẽ có thay đổi mới, không còn lương tối thiểu ngành như trong bộ luật hiện hành.

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý của nhân dân, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh...

Dưới đây là mức lương của người có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp từ năm 2020.

Sau phiên đàm phán vòng hai, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%.

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/tháng nên tiền lương của giáo viên cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp với Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Khi phải đi làm vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngoài việc được hưởng tiền lương ngày lễ thì bạn còn được hưởng thêm ít nhất 300% số tiền lương bạn được hưởng theo ngày thường.

Nghị định 157/2018/NĐ- CP quy định điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (1/1/2019). Mức lương tối thiểu trên 4 vùng lương sẽ được tăng thêm như thế nào?