Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong bối cảnh năm 2020 nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 và hậu quả thiên tai, bão lũ, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, liên tục, đến nay, ước thực hiện thu cân đối NSNN năm 2020 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 98% dự toán điều chỉnh bổ sung, tăng gần 184 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. 

Tỷ lệ động viên vào NSNN đạt khoảng 23,9% GDP, trong đó, thu nội địa cơ bản đạt dự toán; thu từ dầu thô đạt 98,3%; tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 93,8% dự toán, sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng, phần cân đối NSNN đạt 86,2% dự toán.

Về chi NSNN, năm 2020, Bộ Tài chính đã chủ động trình cấp thẩm quyền cho phép thực hiện những biện pháp, như: yêu cầu tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác; chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở; yêu cầu các địa phương chủ động điều hành ngân sách địa phương.

Nhờ chủ động trong điều hành, NSNN đã bố trí đủ nguồn đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có chi đầu tư phát triển, chi đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh theo dự toán.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020, NSNN đã chi trên 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân chịu tác động của đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết 37/NQ-CP và Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 

Ngân sách trung ương đã dành 12,4 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; xuất cấp gần 37 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Với kết quả thu, chi ngân sách nêu trên, dự kiến mức bội chi NSNN năm 2020 bằng 3,93% GDP ước thực hiện (nếu so với GDP kế hoạch thì bằng 3,64%), số bội chi tuyệt đối tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với dự toán (Quốc hội cho phép điều chỉnh tăng tối đa 133,5 nghìn tỷ đồng).

Bộ Tài chính xác định mục tiêu, nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2021: Phấn đấu tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước khoảng 15,5%GDP.

Ngành cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước trong phạm vi 4%GDP (phấn đấu tăng thu, giảm bội chi).

Bộ Tài chính cũng đề ra mục tiêu kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu đến cuối năm 2021 dư nợ công không quá 46,1%GDP, nợ Chính phủ không quá 41,9%GDP.

Theo Báo Dân Sinh

Nguồn: https://baodansinh.vn/nam-2020-thu-can-doi-ngan-sach-nha-nuoc-dat-tren-15-trieu-ty-dong-20210108230919663.htm