NSNN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về NSNN, cập nhật vào ngày: 06/12/2022

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đã hoàn thành vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng.

2021 được xem là năm khó khăn chung của tất cả các ngành, nhưng thu ngân sách Nhà nước vẫn về đích sớm và đạt 103,4% dự toán.

Xét báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 2861/UBND-KT (ngày 31/8/2021) về đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước các khoản từ nhà, đất.

Trong tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, vốn Trung ương quản lý đạt 3.045 tỷ đồng, bằng 3,9% kế hoạch năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, liên tục, đến nay, ước thực hiện thu cân đối NSNN năm 2020 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 98% dự toán điều chỉnh bổ sung, tăng gần 184 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,261 triệu tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán Quốc hội giao từ đầu năm.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Trong 11 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 406,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 và 11 tháng tiếp tục đạt mức cao nhất so với giai đoạn 2011-2020.

Liên quan đến gói thầu số 3, hầm và các ga ngầm, Thanh tra Chính phủ cảnh báo nguy cơ thiệt hại ngân sách nhà nước tại dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2020; tăng cường quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách, Hà Nội đã thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan TP.

Bộ Tài chính cho biết cho biết trong hai tháng cuối năm tiếp tục tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tài chính cho biết cho biết trong hai tháng cuối năm tiếp tục tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại.