Theo đó, số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BH thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số.

Năm 2020, ngành BHXH Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao: Diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,164 triệu người tham gia, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện trên 1,128 triệu người, tăng gấp 2 lần so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại; trên 13,324 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 29% so với năm 2015.

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ BHYT có bước tăng trưởng ấn tượng, số người tham gia BHYT khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn.

Việc đảm bảo quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách luôn được ngành BHXH Việt Nam thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong bối cảnh thiên tại, dịch bệnh, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt như: chi trả lương hưu tại nhà, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, cấp thuốc BHYT, sử dụng thẻ trên ứng dụng VssID thay thẻ BHYT giấy đối với các tỉnh vùng thiên tai…

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, BHXH Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này, thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các DVC mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của Ngành, đưa vào sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. Dự kiến trong quý I/2021, sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng DVC quốc gia.

Bước sang năm 2021, ngành BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao: số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BH thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/nam-2021-phan-dau-so-nguoi-tham-gia-bhyt-dat-ty-le-khoang-9158-dan-so-224480.html