Vốn Nhà nước đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước thời gian qua đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức cần có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Mô hình quản lý vốn Nhà nước thông qua Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã mang lại những kinh nghiệm quý trong quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

9 tháng đầu năm nay, Traphaco đã đạt 90% kế hoạch lợi nhuận của cả năm. Đây là kết quả đáng mừng đối với một doanh nghiệp vừa được tái cấu trúc dưới sự đồng hành của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp.

Bà Đào Thị Thúy Hà, Phó Tổng Giám đốc Traphaco, cho biết: "Bằng kinh nghiệm quản trị của SCIC, là doanh nghiệp đã tham gia rất nhiều hoạt động tái cấu trúc ở các doanh nghiệp Nhà nước lớn, với các kinh nghiệm đó, cổ đông SCIC đã cùng tham gia với ban lãnh đạo xây dựng và triển khai chiến lược tái cấu trúc, phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp".

SCIC đang tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước với tổng giá trị vốn là hơn 30.800 tỷ đồng. Đa số các doanh nghiệp do SCIC tiếp nhận bàn giao có kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Tổng nguồn thu cổ tức cho Nhà nước giai đoạn 2017-2021 đạt gần 32.000 tỷ đồng.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đánh giá: "Doanh thu, lợi nhuận của SCIC đều cải thiện, năm nào cũng tăng cao hơn năm trước, thể hiện sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên SCIC. Tôi cho rằng kết quả về chất lượng của SCIC tốt hơn nhiều".

Trước những biến động kinh tế nhanh chóng hiện nay, SCIC đã được lựa chọn là 1 trong 8 tập đoàn kinh tế, tổng công ty quy mô lớn có vai trò dẫn dắt, với định hướng chuyển đổi hoạt động theo mô hình Quỹ Đầu tư Chính phủ.

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, cho hay: "Chúng tôi sẽ thực hiện vai trò nhà đầu tư của Chính phủ và với tư cách là một nhà đầu tư tài chính để phối hợp cùng các doanh nghiệp khác là nhà đầu tư chiến lược trong hệ sinh thái của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để thực hiện các việc đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước vào nền kinh tế".

SCIC sau 17 năm hoạt động đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước hiệu quả, khi cuối năm 2021 vốn chủ sở hữu đạt gần 60.500 tỷ đồng; tổng tài sản trên 64.400 tỷ đồng. Với kết quả này, SCIC đã được nhận huân chương lao động hạng nhì.

Thời gian tới, với vai trò nhà đầu tư của Chính phủ, đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt, SCIC sẽ tăng cường hiệu quả đầu tư đồng vốn của Nhà nước, qua đó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Để đánh giá trình độ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, người ta sử dụng thước đo được đánh giá trên hai góc độ hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Từ thước đo này, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là yêu cầu mang tính thường xuyên và bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn tại các doanh nghiệp giúp các cơ quan quản lý thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và trình độ quản lý, sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nói riêng.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-nha-nuoc-72525.html