Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 đối với các tổ chức tín dụng có đề nghị và đã gửi thông báo tới các đơn vị này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc thông báo và điều chỉnh tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 52/2018 và đảm bảo góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ đồng thời khuyến khích các nhà băng nâng cao khả năng quản trị kinh doanh, an toàn hoạt động, góp phần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng.

Căn cứ kết quả xếp hạng mới nhất theo Thông tư 52/2018, tình hình hoạt động của các nhà băng trong năm và diễn biến thị trường, định hướng từ đầu năm tại Chỉ thị 01, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay đối với các đơn vị có đề nghị.

Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục điều hành theo các nội dung đã đề ra tại Chỉ thị 01, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/ngan-hang-nha-nuoc-noi-room-tin-dung-20220908060902.htm