Tăng trưởng tín dụng là yếu tố quan trọng giúp GRDP 6 tháng đầu năm của TP HCM tăng khoảng 3,82%, từ mức xuất phát tăng trưởng âm vào cuối năm 2021.

Tăng trưởng tín dụng tại TP HCM đạt 9,3% nửa đầu năm
Tăng trưởng tín dụng tại TP HCM đạt 9,3% nửa đầu năm

Đây là kết quả quan trọng, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của kinh tế Thành phố, đồng thời phản ánh hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ, của UBND Thành phố và cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ.

Trong đó, không thể không nhắc tới chính sách tiền tệ tín dụng của NHNN đã đem lại những kết quả quan trọng về kìm giữ lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá và ngoại hối; về tăng trưởng tín dụng; về phục hồi kinh tế và các hoạt động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp của ngành Ngân hàng nói chung và trên địa bàn Thành phố nói riêng.

Các yếu tố lãi suất, tỷ giá diễn biến phù hợp với thị trường và theo định hướng điều hành của NHNN đã góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, cho doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch.

Chính sự ổn định của lãi suất, của tỷ giá và thị trường ngoại hối trong bối cảnh giá cả thị trường thế giới, giá cả hàng hóa nguyên vật liệu đầu vào và xăng dầu tăng cao, đã góp phần quan trọng trong việc kìm giữ lạm phát.

Qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt áp lực tăng giá, giảm bớt khó khăn, bảo toàn được giá trị tài sản để phục hồi và tăng trưởng, tiếp tục là cơ sở và nền tảng quan trọng để doanh nghiệp, nền kinh tế vượt qua khó khăn kép hiện nay và trong thời gian tới.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, cho hoạt động sản xuất kinh doanh để phục hồi và tăng trưởng. 6 tháng đầu năm dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. HCM tăng trưởng 9,3% so với cuối năm 2021, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo ông Lệnh, đây cũng là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đó là sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế thành phố, của doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trong đó, lĩnh vực thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 4,83%, phản ánh đúng xu hướng phục hồi và khả năng phục hồi cũng như những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ dịch bệnh.

Hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình phục hồi kinh tế thành phố. Ngành ngân hàng Thành phố tiếp tục cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp, miễn giảm lãi suất và cho vay mới với lãi suất thấp để doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/tang-truong-tin-dung-tai-tp-hcm-dat-9-3-nua-dau-nam-209475.html