Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản thông báo đến các đơn vị tư vấn thẩm định giá, chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá 3 khu đất có mục đích thương mại, dịch vụ và 1 khu đất y tế.

Theo thông báo nêu trên, các đơn vị tư vấn thẩm định giá có nhu cầu có thể gửi hồ sơ năng lực về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 23/2. Thời gian thẩm định và cung cấp chứng thư thẩm định giá đất của khu đất không quá 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Khu đất thứ nhất cần định giá để xác định giá khởi điểm đấu giá là khu đất 138.389,4m2 tại Mũi Nghinh Phong (Phường 2, TP. Vũng Tàu) có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm.

Khu vực Mũi Nghinh Phong, một trong ba khu đất đang thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở định giá khởi điểm đấu giá. Ảnh Internet

Bên trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất trên phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Chi phí phục vụ công tác định giá khu đất gần 83 triệu đồng.

Khu đất thứ hai có diện tích 39.260,7m2 tại phường 11, TP. Vũng Tàu. Mục đích sử dụng là đất cơ sở y tế, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày công nhận kết quả trúng đấu giá.

Hiện trạng khu đất này là đất trống, không có hạ tầng kỹ thuật hay tài sản gì gắn liền với đất. Bên trúng đấu giá sẽ phải trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Và chi phí định giá khu đất gần 57,5 triệu đồng.

Khu đất thứ ba cần xác định giá đất cụ thể là khu đất có diện tích 28.628,5m2 tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày công nhận kết quả đấu giá.

Tương tự hai khu đất trên, bên trúng đấu giá khu đất này sẽ phải trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Chi phí phục vụ công tác xác định giá khu đất này khoảng 50,5 triệu đồng.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2021-2025 tỉnh có 20 lô đất bán đấu giá với tổng diện tích hơn 400 ha, dự kiến thu ngân sách hơn 15.584 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 2 năm 2021-2022, việc đấu giá các khu đất chưa đạt kế hoạch.

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh đấu giá 05 khu đất, diện tích hơn 110 ha, dự kiến thu ngân sách gần 6.000 tỷ đồng. Kế hoạch đấu giá đất trong năm 2024-2025 với 15 khu đất được đấu giá, diện tích gần 290 ha, dự kiến thu ngân sách hơn 9.600 tỷ đồng.

Theo kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/brvt-tham-dinh-gia-3-khu-dat-vang-de-lam-can-cu-ban-dau-gia-85325.html