nhân sự số

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhân sự số, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

Nhân sự và công nghệ luôn là hai yếu tố quan trọng, giúp doanh nghiệp nói chung và các công ty tài chính nói riêng giải bài toán về tăng trưởng đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp 4.0 cũng như đại dịch Covid-19.