Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn xây dựng quy trình tổ chức, quản lý thu phí sau khi chuyển giao công tác thu phí để thực hiện hình thức thu phí điện tử tự động không dừng. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục mới nhận được văn bản của Công ty thu phí tự động VETC và của 3 nhà đầu tư dự án BOT.

Cho nên, Tổng cục yêu cầu các nhà đầu tư dự án BOT xây dựng phương án bàn giao, tiếp nhận nhân sự và tài sản phục vụ công tác thu phí gửi nhà đầu tư dự án thu phí điện tử tự động không dừng (ETC). Các bên cần sớm thống nhất phương án bàn giao, tiếp nhận nhân sự và tài sản.

Các nhà đầu tư dự án BOT căn cứ Thông tư số 37/2018 của Bộ GTVT, Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2008, trên cơ sở quy trình quản lý thu phí đã xây dựng, lập dự toán cho công tác quản lý thu phí trình Tổng cục Đường bộ VN.

Đồng thời, xây dựng phương án giải quyết lao động và xử lý tài sản sau khi bàn giao công tác thu phí. Phối hợp với các nhà đầu tư dự án ETC thống nhất quy chế phối hợp quản lý, vận hành công tác thu phí

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư dự án ETC cũng phải xây dựng quy chế phối hợp quản lý, vận hành công tác thu phí gửi các nhà đầu tư dự án BOT thống nhất, ban hành và thống nhất phương án bàn giao, tiếp nhận nhân sự và tài sản với các nhà đầu tư BOT.

Về tiến độ thực hiện phương án bàn giao, quy chế phối hợp... các nhà đầu tư dự án BOT gửi các Cục Quản lý đường bộ trước ngày 25-9-2019. Cục Quản lý đường bộ gửi Tổng cục Đường bộ VN kết quả rà soát phương án bàn giao, tiếp nhận và giải quyết lao động, tài sản do các nhà đầu tư dự án BOT trình trước ngày 7-10-2019.

Đến thời điểm bàn giao toàn bộ công tác thu phí sang thu phí ETC, đối với các dự án BOT chưa được trình các phương án, quy chế phối hợp, quy trình quản lý thu phí và chưa được duyệt dự toán quản lý thu phí, các nhà đầu tư dự án BOT tự bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý sau khi bàn giao công tác thu phí sang nhà đầu tư dự án ETC.

Đối với trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được xây dựng sau ngày 1-1-2019, nhà đầu tư phải thực hiện bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ ngay sau khi được nghiệm thu, đưa vào sử dụng cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định phù hợp với điều kiện thực tế, chậm nhất đến ngày 31-12-2019 phải bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để thực hiện thu phí tự động không dừng.

Theo Pháp luật & Xã hội