Cụ thể, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8-2019 ước đạt 22,8 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng 7-2019.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,5 tỷ USD, tăng 1,6%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng 7 bao gồm: Vải và nguyên phụ liệu dệt may, giày dép cùng giảm 5%; sắt thép giảm 5,4%; ô tô giảm 15,6%.

So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8-2019 tăng 7,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 19,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,8%.

Những mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 là: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 620,4%; than đá tăng 102,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 22,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 15,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 70,43 tỷ USD, tăng 13,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 96,15 tỷ USD, tăng 4,8%.

Theo Pháp luật & Xã hội