Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2019 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2019) đạt 22,7 tỉ USD, giảm 5,5% (tương ứng giảm 1,33 tỉ USD) so với nửa cuối tháng 7/2019.

Nhập khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng cao - Ảnh minh họa.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 311,77 tỉ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 23,82 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2019 có mức thặng dư 1,19 tỉ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cá nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2019 đạt 2,93 tỉ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 8/2019 nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 14,68 tỉ USD, giảm 2,9%, tương ứng giảm 440 triệu USD so với nửa cuối tháng 7/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019 nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 196,82 tỉ USD, tăng 5,5%, tương ứng tăng 10,26 tỉ USD so với cùng thời gian năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,9 tỉ USD trong nửa đầu tháng 8/2019 và tính đến hết ngày 15/8/2019 đạt 18,8 tỉ USD.

Tổng giá trị xuất khẩu tăng 8,4% so với cùng kỳ 2018

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2019 đạt 11,95 tỉ USD, giảm 3,8% (tương ứng giảm 471 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 157,35 tỉ USD, tăng 8,4% (tương ứng tăng 12,19 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 7/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: hàng dệt may giảm 230 triệu USD, tương ứng giảm 13,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 142 triệu USD, tương ứng giảm 16,5%; giày dép các loại giảm 114 triệu USD, tương ứng giảm 13,1%; hàng thủy sản giảm 76 triệu USD, tương ứng giảm 17,3%; xơ sợi dệt các loiaj giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 24,5%... Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có biến động tăng là: điện thoại các loại và linh kiện tăng 564 triệu USD, tương ứng tăng 24,7%;  đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 70 triệu USD, tương ứng tăng 38,6%; máy vi tính điện tử và linh kiện tăng 39 triệu USD, tương ứng tăng 2,5% ...

 

Biểu đồ Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019 so với cùng kỳ năm 2018).

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 8,29 tỉ USD, giảm nhẹ 0,2% (tương ứng giảm 16 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2019. Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2019 tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 107,81 tỉ USD, tăng 6,1% tương ứng tăng 6,18 tỉ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa tăng so với cùng kỳ

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2019 đạt 10,75 tỉ USD, giảm 7,4% (tương ứng giảm 855 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2019. Tính đến hết ngày 15/8/2019,  tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 154,42 tỉ USD, tăng 8,1% (tương ứng tăng 11,63 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 7/2019, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 8/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: vải các loại giảm 108 triệu USD, tương ứng giảm 18,5%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 63 triệu USD, tương ứng giảm 7,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 59 triệu USD, tương ứng giảm 3,7%; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 39,1%... Bên cạnh đó có một số nhóm hàng biến động tăng là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 127 triệu USD, tương ứng tăng 5,4%; dầu thô tăng 42 triệu USD, tương ứng tăng 33,2%...

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/8/2019 so với cùng kỳ năm 2018)

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 8/2019 đạt 6,39 tỉ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 424 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2019. Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2019, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 89,01 tỉ USD, tăng 4,8%, tương ứng tăng 4,09 tỉ USD, chiếm 57,6% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước. 

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/xuat-nhap-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-tang-so-voi-cung-ky-9013.html

Theo Kinh Tế Môi Trường