Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với 64 điểm cầu trong cả nước. 

Đã có 60/63 Cục Thuế hoàn thành vượt dự toán

Theo Tổng cục Thuế, năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn vào việc thu - chi ngân sách Nhà nước (NSNN). Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước vẫn hoàn thành vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng.

Trong đó, đã có 60/63 địa phương hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2021; có 14/19 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán.

Sở dĩ có được kết quả trên là nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho DN và người dân phát huy tác dụng, phục hồi sản xuất kinh doanh và có đóng góp lớn cho ngân sách. Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính sớm đưa chính sách miễn, giảm, gia hạn vào cuộc sống.

Theo đó, để tiếp tục hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2021, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 đối với DN, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Ước tính năm 2021, có gần 140.000 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 92.900 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 11/2021, cơ quan thuế đã miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng với tổng số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng. Giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP khoảng 19.700 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh: Ước tính số thuế được miễn đến hết tháng 12 khoảng 6.698 tỷ đồng, số thuế đã nộp sẽ được trừ trong năm 2022. Cơ quan thuế đã gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 104/2021/NĐ-CP với tổng số tiền khoảng 4.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng
Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng

Thu 1.314 tỷ đồng từ các dịch vụ quảng cáo trên mạng xã hội

Để tạo thuận lợi cho DN trong việc khai nộp thuế, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục hành chính (TTHC) thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt 161% kế hoạch (150/93 TTHC) theo kế hoạch.

Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC và các quyết định để triển khai giai đoạn 1 hóa đơn điện tử tại 6 Cục Thuế là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định.

6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so toàn quốc. Sau 1 tháng triển khai, số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 263.182 DN, chiếm 71% tổng số DN, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố.

Tính đến 16h ngày 20/12/2021, tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 Cục Thuế là: 1.707.871, trong đó đã cấp mã 1.702.069; không đủ điều kiện cấp mã: 5.802.

Bên cạnh các giải pháp, giãn hoãn thuế và hỗ trợ cho DN, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách. Theo đó, năm 2021, toàn ngành thực hiện 66.449 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 943.725 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 45.332 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.616 tỷ đồng.

Toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra được 300 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 793 tỷ đồng; giảm lỗ 2.780 tỷ đồng; giảm khấu trừ 10,6 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.560 tỷ đồng.

Năm 2021, các đơn vị đã kiểm tra được 943.725 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 977 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 436 tỷ đồng; giảm lỗ 1.398 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, cơ quan thuế đã thu được 1.314 tỷ đồng từ các tổ chức Việt Nam có ký hợp đồng quảng cáo trực tuyến với tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như Google, Youtube, Facebook…

Số thu từ cá nhân tự kê khai, số thuế truy thu, tiền phạt qua thanh tra kiểm tra đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại các trang mạng xã hội nước ngoài... tính đến tháng 10/2021 cả nước là 498 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, ước đến thời điểm ngày 31/12/2021, toàn ngành Thuế thu hồi được 25.100 tỷ đồng, đạt 83,4% chỉ tiêu thu nợ giao. Trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.705 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 7.395 tỷ đồng.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/tong-thu-ngan-sach-nha-nuoc-vuot-du-toan-tren-177000-ty-dong-post173892.html