Trong đó, lượng ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu nguyên chiếc về nước là 1.607 xe, đạt kim ngạch gần 36,6 triệu USD. Ô tô tải nhập khẩu về nước là 577 chiếc, đạt kim ngạch gần 20,4 triệu USD; ô tô trên 9 chỗ ngồi là 3 chiếc, đạt kim ngạch hơn 96.000 USD.

So với nửa cuối tháng 12/2020, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh, bởi 15 ngày cuối tháng trước cả nước nhập khẩu tới 6.492 xe, kim ngạch gần 182 triệu USD.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2020, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có nhỉnh hơn. 15 ngày đầu tháng 1/2020 cả nước nhập khẩu 2.355 xe, kim ngạch gần 63 triệu USD.

Năm 2020, cả nước nhập khẩu hơn 100.000 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch 2,35 tỷ USD, giảm 24,5% về lượng và giảm 25,6% kim ngạch so với năm 2019.

Trong đó, lượng ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu nguyên chiếc về nước là 1.607 xe, đạt kim ngạch gần 36,6 triệu USD. Ô tô tải nhập khẩu về nước là 577 chiếc, đạt kim ngạch gần 20,4 triệu USD; ô tô trên 9 chỗ ngồi là 3 chiếc, đạt kim ngạch hơn 96.000 USD.  So với nửa cuối tháng 12/2020, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh, bởi 15 ngày cuối tháng trước cả nước nhập khẩu tới 6.492 xe, kim ngạch gần 182 triệu USD.  Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2020, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có nhỉnh hơn. 15 ngày đầu tháng 1/2020 cả nước nhập khẩu 2.355 xe, kim ngạch gần 63 triệu USD.  Năm 2020, cả nước nhập khẩu hơn 100.000 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch 2,35 tỷ USD, giảm 24,5% về lượng và giảm 25,6% kim ngạch so với năm 2019.  Trong tháng 12/2020, lượng ô tô nhập khẩu về nước đạt 12,69 nghìn chiếc, tăng 3,7% so với tháng trước. Tính chung năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 105 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giảm tới 24,5% so với cùng kỳ năm trước.  Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong năm qua chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 83% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 52,7 nghìn chiếc, giảm 29% và từ Indonesia với 35 nghìn chiếc, giảm25% so với năm 2019. Riêng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng tới 46,7% và đạt hơn 7,4 nghìn chiếc.  Cũng theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu về nước trong 15 ngày đầu của tháng 1/2021 đạt kim ngạch hơn 177 triệu USD.
Gần Tết, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ chững lại

Trong tháng 12/2020, lượng ô tô nhập khẩu về nước đạt 12,69 nghìn chiếc, tăng 3,7% so với tháng trước. Tính chung năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 105 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giảm tới 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong năm qua chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 83% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 52,7 nghìn chiếc, giảm 29% và từ Indonesia với 35 nghìn chiếc, giảm25% so với năm 2019. Riêng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng tới 46,7% và đạt hơn 7,4 nghìn chiếc.

Cũng theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu về nước trong 15 ngày đầu của tháng 1/2021 đạt kim ngạch hơn 177 triệu USD.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/o-to-nhap-khau-thang-giap-tet-giam-manh-post114979.html