Tính năng Tự khai mũi tiêm được cung cấp qua mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng PC-Covid bản 4.1.6 vừa phát hành trên iOS. Người dùng iPhone có thể vào App Store, tìm PC-Covid và cập nhật. Bản dành cho Android dự kiến được triển khai trong thời gian ngắn sắp tới.

"Ví giấy tờ" lưu trữ tài liệu của người dùng liên quan đến phòng chống dịch, như chứng nhận tiêm vaccine, kết quả xét nghiệm, chứng nhận F0 khỏi bệnh và giấy đi đường. Tuy nhiên, hiện mới có tính năng khai báo và lưu trữ chứng nhận tiêm khả dụng, còn các loại giấy tờ khác vẫn đang được phát triển.

PC-Covid cập nhật, cho phép người dùng tự khai mũi tiêm
PC-Covid cập nhật, cho phép người dùng tự khai mũi tiêm

Theo Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19, tính năng mới giúp người dùng đơn giản hóa và linh hoạt hơn trong việc lưu trữ, cung cấp thông tin hỗ trợ phòng chống dịch.

Ví dụ với mũi tiêm, trong trường hợp dữ liệu chưa đúng hoặc chưa đủ, người dùng có thể vào mục mũi tiêm, chọn thẻ Tự khai tiêm vaccine > Sửa thông tin mũi tiêm và điền tên loại vaccine, ngày tiêm. Thông tin hợp lệ cần đính kèm ảnh chụp của Giấy chứng nhận tiêm vaccine.

Sau khi cập nhật, giao diện PC-Covid sẽ hiển thị số mũi tiêm theo thông tin mà người dùng vừa nhập vào, kèm chữ "Tự khai" để phân biệt với dữ liệu tự động từ hệ thống. Để xem lại các giấy tờ đã gửi, người dùng vào Menu, chọn Ví giấy tờ. PC-Covid hiện hỗ trợ khai báo tiêm vaccine đến mũi thứ ba.

Việc tiêm vaccine mũi ba đang được triển khai ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, một số người dùng phản ánh mũi thứ ba của họ đã hiển thị đầy đủ trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, trong khi PC-Covid vẫn là mũi hai, thậm chí mũi một.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/pc-covid-cap-nhat-cho-phep-nguoi-dung-tu-khai-mui-tiem-post176751.html