Mới đây, ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo với nội dung: “Chưa chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô dự án chợ Còng theo đề nghị của Sở Công thương”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Công Thương, Ban quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận số 98/KL-TTTH ngày 16/1/2021 (kết luận vi phạm về lĩnh vực xây dựng tại Chợ Còng - PV).

Cụ thể, theo mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác Chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 169/QĐ-UBND và hồ sơ đề xuất về kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu của Công ty Đông Bắc, hạng mục nhà chợ chính không có phương án bố trí tầng hầm.

Tuy nhiên, thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác Chợ Còng do Công ty Đông Bắc lập, được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh thẩm định, thì hạng mục nhà chợ chính được bố trí tầng hầm, là không tuân thủ theo quy hoạch, phương án được phê duyệt và đề xuất của nhà đầu tư trong hồ sơ trúng thầu. Tuy nhiên đơn vị có trách nhiệm chưa báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp trước khi triển khai thực hiện, là vi phạm mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng.

Đến ngày 10/10/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy phép xây dựng số 3083/GPXD về việc xây dựng công trình thuộc dự án: Chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Đông Bắc. Từ việc lập, thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác Chợ Còng không tuân thủ theo đúng quy hoạch, phương án được phê duyệt và đề xuất của Nhà đầu tư trong hồ sơ trúng thầu, dẫn đến việc lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và cấp Giấy phép xây dựng công trình Chợ Còng, đã chấp thuận bố trí tầng hầm ở hạng mục nhà chợ chính.

Mặt khác, đến thời điểm kiểm tra, nhà đầu tư đã thi công hạng mục nhà chợ chính đến tầng 2 (thiết kế 3 tầng, trong đó tầng 3 lắp ghép); thi công đến phần thô 17 Kiốt phía Nam. Việc thi công xây dựng có những vi phạm sau: Hạng mục nhà chợ chính: Thi công chậm so với hợp đồng thực hiện dự án 03 tháng 15 ngày (tính từ thời điểm bắt đầu thi công). Chưa thi công tầng 3 theo thiết kế được duyệt (theo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác Chợ Còng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 169/QĐ-UBND, tầng 3 nhà chợ chính thiết kế lắp ghép, khi có nhu cầu mới xây dựng).

Nhiều hạng mục, công việc thi công sai so với thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, cụ thể: Vị trí các cột không đúng thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, làm thay đổi kết cấu hạng mục công trình nhà chợ chính. Thi công thêm 02 cầu thang ngoài trời không có trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Vị trí các đường lên, xuống tầng hầm, tầng 1 bị thay đổi. Chiều cao giữa cốt nền tầng 1 so với cốt sân đường nội bộ (phía Bắc và phía Nam) thấp hơn so với thiết kế (thiết kế 85cm, thực tế 15cm). Kích thước tầng hầm có chiều rộng nhỏ hơn so với thiết kế được duyệt. Không thi công các cửa sổ ở tầng 1, thay vào đó là bằng hệ thống cửa cuốn; kích thước và phương án bố trí cầu thang, nhà vệ sinh các tầng bị thay đổi.

Việc nhà đầu tư không tuân thủ thiết kế, tự ý thay đổi phương án kết cấu, thi công không đúng một số hạng mục, công việc, làm nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình, an toàn trong quá trình vận hành, khai thác đối với Nhà chợ chính, là công trình thường xuyên tập trung đông người.

Đối với 17 Ki ốt phía Nam: Theo thiết kế được duyệt, dãy ki ốt phía Nam bố trí 02 tầng và một tum thang. Tuy nhiên Công ty Đông Bắc đã không tuân thủ thiết kế, dãy 17 Ki ốt phía Nam được xây 03 tầng, (tầng 3 được thi công trong tháng 9/2020). Thi công 17 ki ốt chiều cao vượt so với thiết kế được duyệt 0,8m.

Thi công tăng diện tích sàn tầng 2 và tầng 3 (xây thêm phần ban công trước phía), mỗi ki ốt tăng thêm khoảng 2,61 m2; ki ốt số 17 xây tăng diện tích chiếm đất 11,78 m2; không thi công bể nước ngầm tại vị trí phía sau ki ốt số 17 (chuyển về phía Tây nhà chợ chính)

Công trình vi phạm tại Chợ Còng chưa bị tháo dỡ

Trước đó, liên quan tới những vi phạm tại Chợ Còng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với Tổng công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH về hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng.

Ngày 20/11/2020, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty Đông Bắc, số tiền xử phạt là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). Đến nay công ty đã nộp phạt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, UBND thị xã Nghi Sơn yêu cầu Tổng công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc – Công ty TNHH dừng thi công kể từ ngày 17/11/2020.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty này phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hết thời hạn trên, doanh nghiệp không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc thao dỡ công trình, phần công trình vi phạm.

Sau khi được điều chỉnh giấy phép xây dựng thì công ty phải tháo dỡ không trình không phù hợp với giấy phép xây dựng thì mới được thi công xây dựng.

Không lâu sau khi UBND thị xã Nghi Sơn có văn bản xử phạt vi phạm hành chính, phía Công ty Đông Bắc đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xin điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng Chợ Còng. Trong đó có nội dung điều chỉnh xây dựng dãy ki ốt đường chính phía Nam gồm 37 ki ốt 3 tầng (bao gồm cả 17 ki ốt vi phạm).

Tuy nhiên, phương án này đã chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, chủ đầu tư dự án bị áp dụng biện pháp buộc thao dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo ý kiến của UBND thị xã Nghi Sơn trước đó.

Nhưng đến nay, một số hạng mục vi phạm tại đây vẫn chưa bị tháo dỡ. 

 

 

 

Theo Quốc Toản/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/pct-tinh-thanh-hoa-chi-dao-xu-ly-trach-nhiem-can-bo-lien-quan-toi-vi-pham-tai-cho-cong-20201231000001040.html