Liên quan tới việc UBND thành phố Thanh Hóa đề nghị bổ sung chợ đầu mối phía Bắc vào quy hoạch phát triển mạng lưới chợ cả nước đến 2025, tầm nhìn đến 2035, ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau: "Thống nhất với đề xuất của Sở Công thương về việc chưa xem xét đề xuất bổ sung quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa theo đề nghị của UBND thành phố Thanh Hóa tại công văn số 6203/UBND-QLĐT ngày 9/12/2020...".

Trước đó, ngày 29/1/2021, sau khi xin ý kiến các Sở, ngành, địa phương về đề xuất quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc, Sở Công thương Thanh Hóa đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giải quyết đề nghị bổ sung quy hoạch này, đồng thời khẳng định, đề xuất trên là chưa có căn cứ khoa học:

“Việc đề xuất bổ sung quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa của UBND thành phố Thanh Hóa cần phải có sự phân tích, đánh giá để xây dựng phương án lựa chọn phù hợp giữa việc bổ sung mới quy hoạch chợ đầu mới với chợ đầu mối nông lâm sản Đông Hương đang hoạt động; giữa việc bổ sung mới quy hoạch chợ đầu mối với dự án chợ kết nối cung cầu hàng nông sản sạch Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa; cũng như cần làm rõ về lộ trình, thời gian triển khai thực hiện để phù hợp việc lập quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế, xã hội và tình hình thực tế.

Đồng thời phải đảm bảo các tiêu chí quy hoạch chợ đầu mối được Bộ Công thương quy định về vị trí, địa điểm, quy mô, thiết kế, kiến trúc, tổ chức không gian và các quy hoạch liên quan về xây dựng sử dụng đất nhằm đồng bộ, thống nhất tránh sự chồng chéo giữa các quy hoạch có liên quan đã có", văn bản trình Chủ tịch tỉnh nêu rõ.

Nhãn

Từ phân tích trên, Sở Công thương Thanh Hóa đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung: “Chưa xem xét đề xuất bổ sung quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa thuộc địa phận xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa theo đề nghị của UBND thành phố Thanh Hóa thuộc địa phận xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa theo đề nghị của UBND thành phố Thanh Hóa tại Công văn số 6203/UBND-QLĐT ngày 9/12/2020 trong giai đoạn hiện nay”.

Sở Công thương cũng đề nghị các đơn vị có liên quan thông báo tới các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đầu mối nông lâm thủy sản Đông Hương được biết sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bổ sung quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa.

Độc giả có thể xem lại loạt bài quy hoạch dự án có sử dụng đất liên quan tới đề xuất quy hoạch chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa tại đây.

Theo Quốc Toản/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/pho-chu-tich-tinh-thanh-hoa-chua-xem-xet-de-xuat-xin-quy-hoach-cho-dau-moi-phia-bac-20201231000000697.html