Sản phẩm đội lốt thảo dược Việt

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Không khó khi dạo qua thị trường một số sản phẩm kem trắng da, kem tan mỡ hay viên uống giảm cân hay các loại thực phẩm chức năng từ thảo dược được quảng cáo tung trời. Nhưng chất lượng thật sự thì chưa hẳn.