Cụ thể, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gương mẫu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của lực lượng thanh tra ngành GTVT.

Trong những năm qua, Thanh tra ngành GTVT luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, thanh tra viên trong chấp hành pháp luật giao thông vận tải nói chung và an toàn giao thông nói riêng. Cùng với việc tăng cường ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, hình ảnh thanh tra giao thông vận tải đã từng bước gắn bó sâu sắc với đời sống xã hội.

Siết hoạt động thanh tra giao thông vận tải

Để tiếp tục phát huy tính gương mẫu trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông của đội ngũ thanh tra ngành GTVT, đồng thời tăng cường xây dựng tính trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường triển khai các nội dung về nâng cao ý thức, trách nhiệm; phòng, chống tiêu cực của lực lượng Thanh tra GTVT theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT tại văn bản 791 ngày 21-7-2016.

Tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn bộ lực lượng thanh tra ngành GTVT thuộc thẩm quyền quản lý việc xây dựng văn hóa giao thông và tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

Đồng thời, đưa tiêu chí chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá kết quả công tác hàng năm của tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, công chức, ý thức chấp hành pháp luật, phấn đấu, rèn luyện theo năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, thanh tra viên ngành Thanh tra.

Theo Pháp luật xã hội