UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 358/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản số 79-CV/TW ngày 29-01-2020; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-01-2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01-02-2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03-02-2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ; văn bản, công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện.

Theo Pháp luật & Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tam-dung-moi-hoat-dong-tai-cac-di-tich-danh-lam-thang-canh-de-phong-chong-dich-benh-do-ncov-178540.html