Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, nhiều đơn vị đã tham gia đầu tư, sản xuất trang thiết bị y tế, trong đó có khẩu trang y tế, bộ trang phục phòng, chống dịch, găng tay y tế, trang thiết bị chẩn đoán xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2...

Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số cơ sở y tế đang gặp khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch do khan hiếm, giá tăng cao so với giá công bố trên Cổng công khai giá.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 169/2008/NĐ-CP ngày 31-12-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, các Sở Y tế được phân cấp, tham mưu quản lý trên địa bàn và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D; tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A (trong đó có khẩu trang y tế, bộ trang phục phòng, chống dịch và găng tay khám y tế).

Tăng cường quản lý chất lượng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19
Tăng cường quản lý chất lượng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

Để tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, bảo đảm nguồn cung và chất lượng theo quy định, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị chức năng triển khai nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và tinh thần Công văn 955/BYT-KH-TC ngày 9-2-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cùng với đó, rà soát, tăng cường quản lý, hậu kiểm các đơn vị sản xuất nói chung, trong đó lưu ý các đơn vị sản xuất trang thiết bị y tế phòng, chống dịch trên địa bàn (kể cả các đơn vị trong khu công nghệ cao, khu chế xuất) và hướng dẫn việc công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A và các quy định khác tại Nghị định nêu trên.

Mặt khác, chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh ưu tiên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định và có báo cáo về Bộ Y tế đối với các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế vi phạm...

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/tang-cuong-quan-ly-chat-luong-trang-thiet-bi-y-te-phong-chong-dich-covid-19-228918.html