Trong nội dung Công văn số 2514/VP-KT, ban hành ngày 29/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

tiêu thụ nông sản

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, đề nghị chỉ đạo tổ chức thực hiện: Hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, trong đó, có nội dung hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch để vừa đảm bảo yêu cầu chống dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thu mua, tiêu thụ nông sản và lưu thông trên địa bàn kịp thời, hiệu quả. 

Khi cần thiết, chỉ định cơ quan đầu mối tại địa phương (đặc biệt là các địa phương đang có dịch) có biện pháp xác nhận nông sản an toàn dịch bệnh cho các tổ chức, cá nhân thu mua, tiêu thụ. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19 trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo các văn bản của Bộ NN&PTNT và kiểm soát nghiêm ngặt tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn.

Sở NN&PTNT theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương, chủ động xây dựng các phương án ứng phó trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản thực phẩm khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tiếp tục tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT về phòng, chống Covid-19…

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp điều chỉnh sản xuất theo yêu cầu thị trường (sản xuất các sản phẩm có quy cách phù hợp bán tại thị trường trong nước, sản phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng...). Chủ động cung cấp thông tin cho Sở Công Thương về địa chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn (được chứng nhận VietGAP, hữu cơ, HACCP...) để phục vụ kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các Hiệp hội ngành hàng phổ biến, cập nhật các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT… tới các hội viên. Chủ động đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp cụ thể với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan…

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT, Sở Công Thương cập nhật, triển khai thực hiện theo quy định và chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại văn bản nêu trên.

Theo Minh Hà/Đô Thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/tap-trung-thao-go-kho-khan-thuc-day-tieu-thu-nong-san-do-anh-huong-dich-benh-covid-19-20201231000001423.html