Nguyên nhân là do từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực thi hành quy định: Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ với cơ cấu cổ đông.

Tại thời điểm ngày 03/03/2021 (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM xác nhận), THACO không đáp ứng điều kiện vì 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chưa tới 3%, đơn vị này đã phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Thaco hủy đăng ký công ty đại chúng

Thông tin từ THACO cho biết, sau 1 năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo của công ty. Trong thời gian này, THACO vẫn thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm nhận được thông báo hủy công ty đại chúng theo quy định. Đồng thời, THACO vẫn duy trì cung cấp cho cổ đông đầy đủ các thông tin. Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 5 để thông qua các Báo cáo tài chính, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch 2021, chiến lược phát triển trong thời gian tới và công tác quản trị điều hành.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đã thông qua ý kiến cổ đông về việc tái cấu trúc tập đoàn, theo hướng phân tách Công ty để thành lập pháp nhân mới là CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group), nhằm kiểm soát theo mô hình tập đoàn.

Sau khi thành lập, Thaco sẽ phát hành thêm một lượng cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tương ứng với vốn điều lệ Thaco để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông Thaco nhằm sở hữu Thaco.

Trong đó, Thaco hiện tại sẽ được tách thành lập Thaco Group số vốn dự kiến 19.324 tỷ đồng được xác định bằng số vốn Thaco tách sang để thành lập Thaco Group. Cơ cấu cổ đông gồm các cổ đông của Thaco (không bao gồm cổ đông ESOP 2018) theo danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Thaco xác định.

Thaco sẽ chuyển toàn bộ và Thaco Group được kế thừa, tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại các công ty gồm: Địa ốc Đại Quang Minh, Thadi và HAGL Agrico (HNG).

Theo Bảo Minh/Doanhnhanvn.vn