Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng Tư ước tính đạt 348,4 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Nuôi cá tra không gặp thuận lợi do giá cá tra nguyên liệu có xu hướng giảm từ tháng Ba, sản lượng cá tra xuất khẩu vào các thị trường chính (Mỹ và Trung Quốc) giảm.

Tháng 4, cá tra xuất khẩu vào các thị trường chính Mỹ, Trung Quốc sụt giảm - Ảnh 1

Sản lượng thủy sản tháng Tư ước tính đạt 689,8 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 520 nghìn tấn, tăng 5,8%; tôm đạt 68,2 nghìn tấn, tăng 5,2%; thủy sản khác đạt 101,6 nghìn tấn, tăng 5,5%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng Tư ước tính đạt 348,4 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 255,1 nghìn tấn, tăng 5,5%; tôm đạt 56 nghìn tấn, tăng 7,5%; thủy sản khác đạt 37,3 nghìn tấn, tăng 7,2%.

Nuôi cá tra không gặp thuận lợi do giá cá tra nguyên liệu có xu hướng giảm từ tháng Ba, sản lượng cá tra xuất khẩu vào các thị trường chính (Mỹ và Trung Quốc) giảm, các doanh nghiệp xuất khẩu giảm giá thu mua cá nguyên liệu để đảm bảo lợi nhuận, tuy nhiên ở mức giá hiện tại người nuôi vẫn có lãi từ 1.000-2.500 đồng/kg. 

Sản lượng cá tra trong tháng ước tính đạt 116,4 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó An Giang đạt 109 nghìn tấn, tăng 10,7%; Đồng Tháp đạt 33,7 nghìn tấn, tăng 4,5%; Bến Tre đạt 13,4 nghìn tấn, tăng 8%. 

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Tư ước tính đạt 341,4 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 264,9 nghìn tấn, tăng 6%; tôm đạt 12,2 nghìn tấn, giảm 3,9%. Thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác biển, sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 326,5 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 2.156,5 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 994,6 nghìn tấn, tăng 5,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.161,9 nghìn tấn, tăng 4,9% (sản lượng khai thác biển đạt 1.111,6 nghìn tấn, tăng 5,2%).

Theo baodansinh.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/thang-4-ca-tra-xuat-khau-vao-cac-thi-truong-chinh-my-trung-quoc-sut-giam-8733.html