thanh tra sở y tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thanh tra sở y tế, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội, tuy nhiên theo luật sư thì bệnh viện này không chỉ có từng đó sai phạm.