thẻ tín dụng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thẻ tín dụng, cập nhật vào ngày: 03/12/2021

Sau khi có dư luận phản ánh về các loại phí, lãi suất của các loại thẻ ngân hàng áp dụng với chủ thẻ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn phản hồi và yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ chấn chỉnh một số nội dung.