Trong quý I vừa qua, mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng giảm ở cả kỳ hạn ngắn và dài do thanh khoản các ngân hàng dồi dào.

Các ngân hàng nhỏ có mức giảm lãi suất huy động cao (dao động từ 0,5 - 1,0%), trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh có mức biến động hẹp hơn (quanh 0,2%). Đây được xem là tín hiệu tích cực báo hiệu lãi suất cho vay sắp hạ nhiệt. Dòng tiền sẽ được bơm ra ngoài thị trường, luân chuyển giữa các ngành nghề kinh doanh như mục tiêu muốn hướng tới. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý II/2023 của Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước), các tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống giảm nhẹ 0,08 - 0,1 điểm phần trăm trong quý này và giảm nhẹ 0,19 - 0,34 điểm phần trăm trong cả năm 2023. Kết quả này trái ngược với kỳ điều tra trước khi hầu hết các tổ chức tín dụng từng dự báo tăng nhẹ mặt bằng lãi suất trong quý I và cả năm 2023.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/them-tin-hieu-giam-lai-suat-cho-vay-20230421103745.htm