Phát biểu khai mạc Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra sáng nay, 27-6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khẳng định, hội nghị là thông điệp mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Kết quả của hội nghị không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và cả nước trong năm 2020 mà còn cho những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Về mặt kinh tế, mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích, 8,5% dân số nhưng Hà Nội là một động lực phát triển hàng đầu của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hiện đóng góp 16,7% GDP và gần 19% tổng thu ngân sách của cả nước.

Trong giai đoạn 2016-2019, kinh tế Thủ đô có mức tăng trưởng cao, bình quân 7,3-7,5%/năm; quy mô GRDP hiện nay đạt 1,06 triệu tỷ đồng, khoảng 45 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 5.420 USD, bằng 1,8 lần so với bình quân cả nước. Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Thủ đô, giảm sâu trong tháng 4, hồi phục trở lại từ giữa tháng 5 và tăng trưởng mạnh trở lại trong tháng 6. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, GRDP tăng 3,39%, là mức tăng trưởng khá cao so với bình quân cả nước và trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng âm 4,9% cả năm 2020 theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” chính là thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Kết luận số 77-KL/TƯ ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai mươi ba của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 3-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tăng cường liên kết kinh tế giữa các tỉnh, thành phố với Thủ đô Hà Nội để khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo; thiết thực chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” là cơ hội thể hiện sự gắn kết giữa thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như với các đơn vị, tổ chức làm chức năng cầu nối, đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đó, trên cơ sở thông tin kết quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội năm 2016 đến nay; kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020; đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp sẽ cùng nhau trao đổi, đề xuất các giải pháp thu hút hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư trên địa bàn Hà Nội, nhằm đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô cũng như của cả nước trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Qua hội nghị, thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020; đây cũng là giải pháp căn cơ nhằm tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tăng trưởng GRDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước và phấn đấu hoàn thành 285.000 tỷ đồng dự toán thu ngân sách năm 2020”.

Theo Hà Nội Mới