Theo đó, tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) 3 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 430.535 tỷ đồng, bằng 31,4% dự toán, bằng 105,5% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 414.653 tỷ đồng, bằng 31,1% dự toán, bằng 106,1% so cùng kỳ, trong đó thu thuế phí nội địa ước đạt 332.234 tỷ đồng bằng 31,1% dự toán, bằng 107,1% so cùng kỳ.

Mặc dù thu quý 1/2023 đạt 31,4% dự toán, tăng 5,5% so cùng kỳ, nhưng theo Phó Tổng cục Trưởng Phi Vân Tuấn, tiến độ thu ngân sách quý 1 thấp hơn 2 năm liền kề trước đó.

Số thu qua các tháng có dấu hiệu suy giảm nhanh, tính chung 3 tháng, nếu loại trừ các khoản thu sau quyết toán và đột biến phát sinh năm 2022 nộp trong năm 2023 thì thu nội địa quý 1/2023 của toàn quốc chỉ bằng bằng 19,1% dự toán, bằng 84,6% so cùng kỳ.

Nhiều khoản thu trọng yếu thu trong quý 1 đều thấp hơn cùng kỳ năm trước như: thuế GTGT bằng 95,5%, TTĐB bằng 92,9%, TNCN bằng 97,3%,… Mức giảm thu diễn ra ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại nhiều địa phương như: bất động sản bằng 54,9%; ô tô bằng 73%; chứng khoán bằng 42,6%; dầu khí bằng 88,1% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các giải pháp về chính sách giảm thuế được ban hành quyết liệt từ rất sớm với quy mô lớn như chính sách về giảm thu thuế BVMT được ban hành ngay từ đầu năm, chính sách về giảm thu tiền thuê đất được ban hành cho năm 2022. Hiện nay đang trình giảm tiền thuế đất cho năm 2023 và giảm 2% thuế GTGT đối với tất cả các mặt hàng chịu thuế 10%.

Tổng số tiền giảm, gia hạn năm 2023 ước tính lên đến trên 194 ngàn tỷ đồng, trong đó: Tổng số giảm khoảng 69.000 tỷ đồng thêm ngoài dự toán đã tính (gồm: giảm thuế BVMT khoảng 38 ngàn tỷ; giảm tiền thuê đất cho năm 02 năm khoảng 7.000 tỷ; dự kiến giảm 2% thuế suất thuế GTGT khoảng 22.200 tỷ;… Gia hạn thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 125.000 tỷ đồng).

Ngành thuế dự kiến tập trung vào việc tăng cường triển khai các giải pháp về công tác kê khai thuế, hoàn thuế, thanh tra kiểm tra thuế, quản lý và cưỡng chế nợ thuế, chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh liên kết…, nhằm triển khai thực hiện tốt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/thu-ngan-sach-tu-chung-khoan-bat-dong-san-o-to-sut-giam-manh-376656.html